"POLITIKA TAL-PRIVATEZZA U COOKIES" TAL-WEBSITE MercatoMetalli.com
Informazzjoni pprovduta minn MercatoMetalli.com skont u għall-finijiet tal-Artikolu 14 tar-Reg. UE 679/2016

1. INTRODUZZJONI
B’konformità mar-Regolament tal-UE 679/2016, aħna b’dan nipprovdu l-informazzjoni meħtieġa dwar l-għanijiet u l-metodi tal-ipproċessar tad-data personali lil dawk li jikkonsultaw il-paġni tal-websajt tas-sit MercatoMetalli.com, bħala data ta’ kontrollur tad-data.
Din l-informazzjoni għandha titqies valida biss għal din il-websajt MercatoMetalli.com u mhux għal websajts oħra li jistgħu jiġu kkonsultati permezz ta’ links ippubblikati fuq dan is-sit; fuq dawn is-siti ta’ partijiet terzi, il-kontrollur tad-dejta m’għandu jitqies responsabbli bl-ebda mod.
L-utenti huma infurmati li l-hosting ta 'din il-websajt huwa pprovdut mill-kumpanija Siteground Italia Srl, b'uffiċċju reġistrat f'Via Agnello, 8 f'Milan (MI), CF / numru tal-VAT 09659420963, li s-servers tagħha li jospitaw il-websajt jinsabu fl-Olanda.

2. TIPI TA' DEJTA PROĊESSATA

Dejta tan-navigazzjoni
Rigward biss l-aspetti ta’ natura teknika u protokolli, nixtiequ ninfurmawk li:
Is-sistemi tal-kompjuter u l-proċeduri tas-software użati biex joperaw din il-websajt jistgħu jakkwistaw, waqt it-tħaddim normali tagħhom, xi data personali li t-trażmissjoni tagħha hija impliċita fl-użu tal-protokolli tal-komunikazzjoni tal-Internet.
Din hija informazzjoni li ma tinġabarx biex tkun assoċjata ma’ partijiet interessati identifikati, iżda li min-natura tagħhom stess tista’, permezz ta’ pproċessar u assoċjazzjoni ma’ data miżmuma minn partijiet terzi, tippermetti li jiġu identifikati l-Utenti.
Din il-kategorija tad-dejta tinkludi l-indirizzi IP jew l-ismijiet tad-dominju tal-kompjuters użati mill-Utenti li jikkonnettjaw mas-sit, l-indirizzi URI (Uniform Resource Identifier) ​​tar-riżorsi mitluba, il-ħin tat-talba, il-metodu użat biex tissottometti it-talba lis-server, id-daqs tal-fajl miksub bi tweġiba, il-kodiċi numeriku li jindika l-istatus tar-rispons mogħti mis-server (suċċess, żball, eċċ.) u parametri oħra relatati mas-sistema operattiva u l-ambjent tal-IT tal-utent.
Din id-dejta tista’ tintuża biex tiġi aċċertata kwalunkwe responsabbiltà fil-każ ta’ reati ipotetiċi tal-kompjuter kontra s-sit.

cookies
Il-cookies huma fajls ta’ test żgħar li jintbagħtu mill-websajt miżjura lill-apparat tal-Utent (ġeneralment lill-browser), fejn jinħażnu sabiex ikunu jistgħu jagħrfu dan l-apparat fiż-żjara li jmiss. F'kull żjara sussegwenti, fil-fatt, il-cookies jerġgħu jintbagħtu lis-sit mill-apparat tal-Utent.
Kull cookie ġeneralment fiha: l-isem tas-server li minnu ntbagħtet il-cookie, id-data ta’ skadenza u valur, ġeneralment numru uniku ġġenerat bl-addoċċ mill-kompjuter. Is-server tal-websajt li jittrasferixxi l-cookie juża dan in-numru biex jagħraf lill-Utent meta jerġa’ jżur sit jew jinnaviga minn paġna għal oħra.
Il-cookies jistgħu jiġu installati mhux biss mill-operatur tas-sit li jżur l-utent (cookies tal-ewwel parti), iżda wkoll minn sit differenti li jinstalla l-cookies permezz tal-ewwel sit (cookies ta’ partijiet terzi) u jkun kapaċi jagħrafhom. . Dan jiġri għaliex fuq is-sit miżjur jista’ jkun hemm elementi (immaġini, mapep, ħsejjes, links għal paġni web ta’ oqsma oħra, eċċ.) li joqogħdu fuq servers minbarra dak tas-sit miżjur.
B'mod ġenerali, il-cookies huma kklassifikati f'tipi differenti bbażati fuq:
A. Tul ta' żmien:
cookie tas-sessjoni (temporanju) titħassar awtomatikament meta jingħalaq il-browser.
cookie persistenti attiva sad-data tal-iskadenza tagħha jew il-kanċellazzjoni tagħha mill-utent.
B. Oriġini:
cookie tal-ewwel parti mibgħuta lill-browser direttament mis-sit li qed iżżur.
cookies ta’ partijiet terzi mibgħuta lill-browser minn siti oħra u mhux mis-sit li qed iżżur.
C. Għan
cookie teknika
navigazzjoni / indispensabbli / prestazzjoni / proċess jew cookies tas-sigurtà jikkontribwixxu għall-funzjonament tas-sit, pereżempju tagħti l-possibbiltà li wieħed jinnaviga bejn paġni jew aċċess għal żoni protetti. Jekk ikun imblukkat, is-sit ma jistax jaħdem kif suppost.
Il-cookies tal-funzjonalità / preferenzi / lokalizzazzjoni / status tas-sessjoni jippermettulek taħżen informazzjoni li tibdel l-imġiba jew id-dehra tas-sit (lingwa preferuta, daqs tat-testi u karattri, żona ġeografika li tinsab fiha). Jekk imblukkata, l-esperjenza hija inqas funzjonali iżda mhux kompromessa.
cookie statistika / analitika a) l-ewwel parti jew b) parti terza b'masking IP, mingħajr qsim tad-dejta (simili għall-cookie teknika għal skopijiet), hija użata biex tiġbor informazzjoni u tiġġenera statistika dwar l-użu tal-websajt biex tifhem kif il-viżitaturi jinteraġixxu.
cookie mhux teknika
cookie statistika / analitika ta 'parti terza mingħajr masking IP, b'qsim tad-dejta, tintuża biex tiġbor informazzjoni, tiġġenera statistika tal-użu, b'identifikazzjoni u traċċar possibbli tal-utent tal-websajt, sabiex tifhem kif il-viżitaturi jinteraġixxu.
profili / reklamar / reklamar / tracking jew konverżjoni cookies għall-għażla ta 'reklamar ibbażat fuq dak li huwa rilevanti għal utent (reklami personalizzati). Il-cookies tal-profili huma ddisinjati biex joħolqu profili tal-utent u jintużaw sabiex jintbagħtu messaġġi ta’ reklamar f’konformità mal-preferenzi espressi mill-utent waqt li jkun qed juża l-internet.
MercatoMetalli.com, implimenta l-obbligi stabbiliti mill-Provvediment tal-Awtorità għall-Protezzjoni tad-Dejta Personali Identifikazzjoni ta 'proċeduri simplifikati għall-informazzjoni u l-akkwist ta' kunsens għall-użu ta 'cookies - 8 ta' Mejju 2014 (Pubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali Uffiċjal n . 126 tat-3 ta’ Ġunju 2014) “, kif ukoll interventi sussegwenti mill-Awtorità Garanzija dwar is-suġġett ta’ “cookies”.
Hawn taħt hawn l-informazzjoni kollha dwar il-cookies installati permezz ta’ dan is-sit, u l-informazzjoni meħtieġa dwar kif timmaniġġja l-preferenzi tal-Utenti fir-rigward tagħhom.
MercatoMetalli.com jixtieq jinforma lill-Utenti li l-websajt tagħha (MercatoMetalli.com) tista’ tuża t-tipi ta’ cookies li ġejjin:
Cookies Tekniċi tal-Ewwel Parti, li ma jeħtiġux il-kunsens tal-Utent;
Cookies Analitiċi tal-Partijiet Terzi, simili għall-cookies tekniċi bħala għodod ġew adottati li jnaqqsu l-qawwa ta 'identifikazzjoni tal-cookies (billi jaħbu porzjonijiet sinifikanti tal-indirizz IP) u, il-parti terza ma taqsamx l-informazzjoni miġbura ma' oħrajn li diġà tiddisponi.
Cookies tal-profili.
Speċifikament, minbarra dak li kien indikat qabel, nirrimarkaw li l-websajt (MercatoMetalli.com) tuża:
Cookies tekniċi tal-ewwel parti
Dawn il-cookies huma meħtieġa għall-funzjonament tajjeb tal-websajt tagħna: dawn huma cookies li jintużaw biex jibbrawżjaw jew jipprovdu servizz mitlub mill-Utent; ma jintużawx għal skopijiet oħra u huma installati direttament mill-kontrollur tad-dejta. Mingħajr l-użu ta’ dawn il-cookies, xi operazzjonijiet ma setgħux jitwettqu jew ikunu aktar kumplessi u/jew inqas siguri. Hawn taħt hawn deskrizzjoni qasira tal-cookies ta’ dan it-tip użati mill-websajt tagħna:

nome
Funzjoni
tul
Idħol
Ġestjoni tal-utenti
Sakemm il-memorja cache tkun vojta
Odins
Ġestjoni tal-ordnijiet
Sat-tħassir tal-utent
Data tal-utent
Ġestjoni tal-utenti
Sat-tħassir tal-utent

Cookies analitiċi ta’ partijiet terzi, simili għal cookies tekniċi
Il-websajt tagħna tuża cookies ta’ partijiet terzi għall-ġestjoni tal-istatistika. B'mod partikolari, il-websajt tagħna tuża Google Analytics: huwa servizz ta' analiżi tal-web ipprovdut minn Google Inc. ("Google") li juża cookies li huma maħżuna fuq il-kompjuter tal-Utent biex tippermetti analiżi statistika f'forma aggregata sabiex l-użu tal-websajt miżjura . Ninfurmawk li ġew adottati għodod li jnaqqsu s-setgħa ta 'identifikazzjoni tal-cookies (billi jaħbu porzjonijiet sinifikanti tal-indirizz IP) u l-parti terza ma taqsamx l-informazzjoni miġbura ma' oħrajn diġà disponibbli. Għal dawn il-cookies nipprovdu l-isem tal-partijiet terzi li jimmaniġġjawhom, u l-link għall-paġna fejn l-Utent jista 'jirċievi informazzjoni dwar l-ipproċessar u jesprimi l-kunsens tagħhom. Hawn taħt hawn deskrizzjoni qasira tal-cookies ta’ dan it-tip, użati mill-websajt tagħna:

nome
Funzjoni
tul
It-Tielet Parti
Link għall-Privatezza tal-Politika ta' Partijiet Terzi
Opt Out
Analyticsjs
Analiżi tat-tendenza tal-aċċess għas-sit
tkompli
GOOGLE INC. (Google Analytics)
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Cookies tal-profili
Fl-aħħar nett, l-Utenti huma infurmati li l-websajt tuża l-hekk imsejħa cookies ta’ "profiling" esklussivament minn partijiet terzi.
Il-cookies tal-profili huma ddisinjati biex joħolqu profili tal-utent u jintużaw sabiex jintbagħtu messaġġi ta’ reklamar f’konformità mal-preferenzi espressi mill-utent waqt li jkun qed juża l-internet.
Hawn taħt hawn lista tal-hekk imsejħa cookies ta’ "profiling" ta’ partijiet terzi użati bħalissa mill-websajt, b’indikazzjoni ta’ isimhom, il-funzjoni mwettqa minn kull wieħed minnhom u t-tul tagħhom:

nome
Funzjoni
tul
It-Tielet Parti
Link għall-Privatezza tal-Politika ta' Partijiet Terzi
Opt Out
Lista tal-posta
Avviżi lill-utenti
Sakemm tintalab kanċellazzjoni
MailChimp
https://mailchimp.com/legal/privacy/

Buttuni tan-netwerk soċjali
Il-Butuni Soċjali huma l-buttuni fuq is-sit li juru l-ikoni tan-netwerks soċjali (pereżempju Facebook, Twitter, eċċ ...) u jippermettu lill-utenti li qed jibbrawżjaw li jinteraġixxu direttament mal-pjattaformi soċjali bi klikk. Il-Butuni Soċjali użati mis-sit (MercatoMetalli.com) huma links li jirreferu għall-kontijiet tal-kontrollur tad-dejta fuq in-netwerks soċjali murija. Bl-użu ta’ dawn il-buttuni, cookies ta’ partijiet terzi għalhekk mhumiex installati permezz tas-sit tagħna. Fi kwalunkwe każ, ir-referenzi għall-Butuni tan-Netwerk Soċjali użati mis-sit (MercatoMetalli.com) u l-links fejn l-Utent jista’ jara l-informazzjoni dwar il-privatezza relatata mal-ġestjoni tad-dejta min-Netwerks Soċjali li għalihom jirreferu l-buttuni huma rrappurtati.

Buttuna Facebook (Facebook Inc.)
Il-buttuna hija servizz ta’ interazzjoni man-netwerk soċjali ta’ Facebook, ipprovdut minn Facebook, Inc.
Post tal-ipproċessar: USA
Politika ta' Privatezza: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Buttuna Instagram (Facebook Ireland Ltd.)
Il-buttuna tikkostitwixxi servizz ta' interazzjoni man-netwerk soċjali Instagram, ipprovdut minn Facebook Ireland Ltd ..
Post tal-ipproċessar: l-Irlanda
Politika ta' Privatezza: https://help.instagram.com/519522125107875

Utent ta' Instagram (LinkedIn Corporation)
Il-buttuna hija servizz ta' interazzjoni man-netwerk soċjali Instagram, ipprovdut minn LinkedIn Corporation.
Post tal-ipproċessar: l-Irlanda
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Widget ta' Google Maps (Google Inc.)
Il-Google Maps Widget jipprovdi mapep interattivi customizable li huma inklużi fil-paġni tal-web tas-siti li jużaw dan is-servizz. Is-sit MercatoMetalli.com jinkorpora l-Google Maps Widget biex jippermetti lill-Utent jara l-post fuq il-mappa tal-uffiċċju. Dan is-servizz jista’ jinvolvi l-installazzjoni ta’ cookies, inklużi dawk ta’ profiling, minn Google (terza parti). Madankollu, l-ebda informazzjoni ma hija kondiviża mis-sit MercatoMetalli.com, li fih huwa inkorporat il-Widget.
Post tal-ipproċessar: USA
Politika ta' Privatezza: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

B'mod ġenerali, lil hinn mit-tip ta' cookies użati minn din il-websajt, nixtiequ ninfurmaw lill-Utenti li, minbarra s-salvagwardji previsti mil-leġiżlazzjoni attwali, hemm disponibbli kwalunkwe għażla biex wieħed jinnaviga mingħajr cookies, bħal, pereżempju:
Imblokka l-cookies ta’ partijiet terzi: il-cookies ta’ partijiet terzi ġeneralment mhumiex essenzjali għall-ibbrawżjar, għalhekk huwa possibbli li tiċħadhom awtomatikament, permezz ta’ funzjonijiet speċifiċi tal-browser tiegħek.
Attiva l-għażla Do Not Track: l-għażla Do Not Track hija preżenti fil-biċċa l-kbira tal-browsers tal-aħħar ġenerazzjoni. Websajts iddisinjati biex jirrispettaw din l-għażla, meta jiġu attivati, għandhom awtomatikament jieqfu jiġbru ċerta data tal-ibbrawżjar. Kif issemma, madankollu, mhux il-websajts kollha huma stabbiliti biex jirrispettaw din l-għażla (diskrezzjonali).
Attiva l-mod "ibbrawżjar anonimu": bl-użu ta 'din il-funzjoni huwa possibbli li tfittex mingħajr ma tħalli traċċa fil-browser tad-dejta tal-ibbrawżjar. Is-siti mhux se jiftakru l-Utent, il-paġni li jżuru mhux se jinħażnu fl-istorja u l-cookies ġodda se jitħassru. Il-funzjoni ta’ browsing anonima madankollu ma tiggarantixxix l-anonimità fuq l-Internet, għax isservi biss biex ma tibqax id-data tal-browsing fil-browser, filwaqt li d-data tal-browsing tiegħek tibqa’ disponibbli għall-maniġers tal-websajts u l-fornituri tal-konnettività.
Ħassar il-cookies direttament: hemm funzjonijiet speċjali biex jagħmlu dan fil-browsers kollha. Għandu jiġi mfakkar, madankollu, li cookies ġodda jitniżżlu ma 'kull konnessjoni mal-Internet, għalhekk l-operazzjoni tat-tħassir għandha titwettaq perjodikament. Jekk mixtieq, xi browsers joffru sistemi awtomatizzati għat-tħassir perjodiku tal-cookies.
Għal kwalunkwe ħtieġa ulterjuri għal aktar informazzjoni dwar is-suġġett tal-hekk imsejħa "cookies", huwa rakkomandabbli li tikkonsulta l-link li ġej: http://www.garanteprivacy.it/cookie
Barra minn hekk, biex issir taf kif tillimita, timblokka u/jew tneħħi l-cookies stabbiliti fuq it-tagħmir tiegħek, nirrakkomandaw li żżur il-link li ġej: http://www.aboutcookies.org
Kif issemma hawn fuq, l-Utent jista’ jimmaniġġja l-preferenzi tal-cookie tiegħu wkoll permezz tal-browser tiegħu. Biex issir taf it-tip u l-verżjoni tal-browser li qed tuża, huwa rakkomandabbli li tikklikkja fuq "Għajnuna" fit-tieqa tal-browser fin-naħa ta 'fuq, li minnha tista' taċċessa l-informazzjoni kollha meħtieġa. Jekk, min-naħa l-oħra, taf it-tip u l-verżjoni tal-browser tiegħek, ikklikkja fuq il-link li tikkorrispondi għall-browser li qed tuża biex taċċessa l-paġna tal-ġestjoni tal-cookie.
Microsoft Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
safari
http://www.apple.com/legal/privacy/
Fl-aħħar nett, għal aktar informazzjoni dwar kif timmaniġġja l-cookies, nirrakkomandaw li żżur il-paġni web li ġejjin: http://www.youronlinechoices.eu, http://www.allaboutcookies.org, https://tools.google.com / dlpage / gaoptout, http://aboutads.info/choices, http://www.networkadvertising.org/choices.

Data pprovduta volontarjament mill-Utent.
Wara konsultazzjoni ta’ dan is-sit, tista’ tiġi pproċessata data relatata ma’ persuni identifikati jew identifikabbli. B'mod partikolari, huwa speċifikat li dan l-ipproċessar jista' jseħħ fir-rigward ta' data personali pprovduta liberament mill-Utenti li jibagħtu l-informazzjoni tagħhom lill-kontrollur tad-data permezz tad-dettalji ta' kuntatt fuq il-websajt MercatoMetalli.com, bħal, pereżempju, e-mail tal-kumpanija indirizzi, u/jew billi timla formoli speċifiċi ta’ ġbir ta’ informazzjoni fuq is-sit. Fil-fatt, il-bgħit fakultattiv, espliċitu u volontarju ta’ e-mails fl-indirizzi indikati f’dan is-sit jinvolvi l-akkwist sussegwenti tal-indirizz tal-mittent, meħtieġ għall-iskop ta’ tweġiba għat-talbiet, kif ukoll kwalunkwe data personali oħra inkluża fil-messaġġ . Informazzjoni speċifika dettaljata dwar l-ipproċessar tad-dejta, ipprovduta skont l-art. 13 tar-Regolament tal-UE 679/2016, huma rrapportati, minn żmien għal żmien, fuq il-paġni fejn hemm formoli għall-ġbir tad-data tal-viżitaturi. Din l-informazzjoni hija mmirata biex tiddefinixxi l-limiti, l-għanijiet u l-metodi ta 'proċessar ta' kull formola ta 'ġbir ta' dejta u kull viżitatur jista 'esprimi liberament il-kunsens tiegħu u jawtorizza l-ġbir ta' dejta u l-użu sussegwenti.
Għandu jiġi nnutat li, fl-ebda sezzjoni tas-sit, u lanqas għall-aċċess għal xi funzjonalità tas-sit, huwa l-provvista ta '"kategoriji partikolari ta' data personali" u/jew "data personali relatata ma 'kundanni kriminali u reati", kif definiti. mill-art. 9 u 10 tal-UE Reg. 679/2016: jekk l-Utent jibgħat spontanjament lill-kontrollur tad-data informazzjoni tat-tip imsemmi hawn fuq, il-kontrollur tad-data jipproċessa tali data f’konformità mal-leġiżlazzjoni attwali dwar il-protezzjoni tad-data personali (Reg. EU 679 /2016) u fil-limiti ta’ dak li huwa strettament meħtieġ fir-rigward tat-talbiet espressi mill-Utent ikkonċernat.
B'mod ġenerali, fir-rigward tad-dejta pprovduta volontarjament mill-Utent, nixtiequ ninfurmaw lill-Utenti li r-Regolament tal-UE 679/2016 u d-Digriet Leġiżlattiv 196/2003 bħala kompatibbli jipprovdu għall-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali . Skont din il-leġiżlazzjoni, dan it-trattament se jkun ibbażat fuq prinċipji ta’ korrettezza, legalità u trasparenza, li jipproteġu l-privatezza tiegħek u d-drittijiet tiegħek.
Skont l-artikolu 14 msemmi qabel tar-Reg.UE 679/2016 u d-Digriet Leġiżlattiv 196/2003 bħala kompatibbli, għalhekk nipprovdulek l-informazzjoni li ġejja:
a) It-trattament li l-Kontrollur tad-Data jista’ jwettaq se jsir permezz ta’ proċess awtomatizzat u/jew ġbir ta’ dokumentazzjoni fuq karta
b) l-Utent huwa liberu li jipprovdi l-informazzjoni tiegħu stess billi jibgħatha lill-kontrollur tad-dejta permezz tad-dettalji ta’ kuntatt fuq il-websajt MercatoMetalli.com u/jew billi jimla formoli speċifiċi ta’ ġbir ta’ informazzjoni fuq is-sit; fil-każ tal-aħħar, in-nuqqas li tiġi pprovduta xi dejta jista', skont il-każ, jagħmilha impossibbli li jitwettqu l-attivitajiet mitluba mill-Utent (pereżempju, ara "oqsma obbligatorji" immarkati b' << * >> fil-formoli ta' ġbir ta' informazzjoni interni ).
c) id-dejta personali tal-Utent se tiġi pproċessata minn persuni speċifikament maħtura mill-kontrollur tad-dejta bħala proċessuri tad-dejta u/jew minn kull min jaġixxi taħt l-awtorità tiegħu u li għandu aċċess għad-dejta personali; dawn is-suġġetti se jipproċessaw id-dejta tiegħek biss jekk ikun meħtieġ fir-rigward tal-għanijiet tad-dispożizzjoni u biss fil-kuntest tat-twettiq tal-kompiti assenjati lilhom mill-kontrollur tad-dejta, billi jimpenjaw ruħhom li jipproċessaw biss id-dejta meħtieġa għat-twettiq ta’ dawn il-kompiti u biex twettaq biss l-operazzjonijiet meħtieġa biex twettaq l-istess.
Barra minn hekk, id-dejta personali tista' tiġi żvelata lil kwalunkwe parti terza biss jekk dan ikun strettament meħtieġ biex jiġu pprovduti servizzi jew informazzjoni speċifiċi mitluba mill-Utent.
Fl-aħħar nett, ta’ min jinnota li l-kontrollur tad-dejta jista’ jagħmel użu minn tekniċi tal-IT interni jew esterni għal manutenzjoni, aġġornament jew assistenza okkażjonali, f’każ ta’ malfunzjoni, tal-websajt. Madankollu, l-ebda data li toħroġ mis-servizz tal-web mhi se tiġi kkomunikata jew imxerrda barra l-kumpanija.
Il-komunikazzjonijiet tad-dejta deskritti hawn fuq huma strettament konnessi mal-operazzjonijiet normali tal-kumpanija fil-kuntest tal-ġestjoni tar-relazzjoni u huma strettament meħtieġa għall-finijiet li għalihom ġiet ipprovduta d-dejta;
c1) il-Kontrollur tad-Data jista' jittrasferixxi data personali lil pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali; f'dawn il-każijiet, il-Kontrollur tad-Data jimpenja ruħu li jwettaq l-ipproċessar biss fil-preżenza ta' garanziji xierqa;
c2) b'konformità mad-Disposizzjoni "Miżuri u prekawzjonijiet preskritti għall-kontrolluri tad-data mwettqa b'għodod elettroniċi fir-rigward tal-attribuzzjonijiet tal-funzjonijiet ta' amministratur tas-sistema - 27 ta' Novembru, 2008" (Gazzetta Uffiċjali Nru 300 tal-24 ta' Diċembru 2008) u żidiet u emendi relatati, il-kontrollur tad-data ħatar "Amministraturi tas-Sistema" speċifiċi li, fil-qadi tal-funzjonijiet tagħhom, ikunu jistgħu jaċċessaw, anke indirettament, servizzi jew sistemi li jipproċessaw jew jippermettu l-ipproċessar ta’ informazzjoni personali.
c3) id-dejta mhux se tiġi żvelata lil partijiet terzi oħra, ħlief billi titlobek, bil-quddiem, il-kunsens espress tiegħek.
Id-dejta personali tiegħek mhux se tiġi mxerrda.
d) Id-data se tinżamm għaż-żmien meħtieġ biex jinkisbu l-għanijiet li għalihom ġiet ipprovduta d-data; Id-dejta tinħażen f’forma li tippermetti l-identifikazzjoni tal-parti interessata għal perjodu ta’ żmien li ma jaqbiżx dak meħtieġ għall-għanijiet li għalihom tkun inġabret jew sussegwentement ipproċessata, u wara dan, jekk ma jkunx ikkonfermat espressament mill-parti interessata, se jitħassru, ħlief għat-trasformazzjoni tagħhom f'forma anonima.
e) Id-dejta personali pprovduta mhux se tiġi pproċessata sabiex jitwettaq proċess awtomatizzat ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet (l-hekk imsejjaħ profiling).
f) Fil-każ li d-dejta personali pprovduta trid tiġi pproċessata għal skopijiet oħra għajr dawk indikati hawn fuq, il-Kontrollur tad-Data jagħtik informazzjoni dwar dan l-iskop differenti u kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra.
Il-Kontrollur tad-Dejta, filwaqt li jqis l-aktar avvanzata u l-ispejjeż tal-implimentazzjoni kif ukoll in-natura, l-ambitu, il-kuntest u l-għanijiet tal-ipproċessar kemm meta jiddetermina l-mezzi tal-ipproċessar kif ukoll fil-ħin tal-ipproċessar innifsu (analiżi tar-riskju cd - responsabbiltà ), implimenta miżuri tekniċi u organizzattivi adegwati, immirati biex jimplimentaw b’mod effettiv il-prinċipji tal-protezzjoni tad-data u jintegraw il-garanziji meħtieġa fl-ipproċessar sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Regolament tal-UE 679/2016 u jipproteġu d-drittijiet tal-parti interessata.
Id-data tiġi pproċessata bl-użu ta’ metodi u għodod adattati biex jiggarantixxu s-sigurtà (art. 24, 25 u 32 UE Reg. 679/2016) u ssir permezz ta’ proċess awtomatizzat u permezz ta’ mezzi mhux awtomatizzati (arkivji tal-karti), li għalihom kollha se jiġu applikati l-miżuri tekniċi u organizzattivi mmirati biex jiggarantixxu livell ta’ sigurtà adegwat għar-riskju, sabiex jiżguraw fuq bażi permanenti, il-kunfidenzjalità, l-integrità, id-disponibbiltà u r-reżiljenza tagħhom tas-sistemi u s-servizzi tal-ipproċessar (pereżempju iżda mhux limitati għal: kontrolli kemm fuq ''assenjazzjoni ta' kompiti lis-suġġetti inkarigati mill-ipproċessar tad-dejta kif ukoll dwar il-klassifikazzjoni tad-dejta; proċeduri, jekk sostenibbli, ta' psewdonimizzazzjoni u kriptaġġ, mekkaniżmi ta' rkupru minn diżastri, eċċ.).
Ninfurmawk li l-ipproċessar tad-data huwa bbażat fuq id-dispożizzjonijiet tal-art. 6, paragrafu 1, lett. a) Regolament tal-UE 679/2016, u l-Utent huwa liberu li jipprovdi l-informazzjoni tiegħu billi jibgħatha lill-kontrollur tad-data permezz tad-dettalji ta’ kuntatt fuq il-websajt MercatoMetalli.com u/jew billi jimla formoli speċifiċi ta’ ġbir ta’ informazzjoni fuq is-sit; fil-każ tal-aħħar, in-nuqqas li tiġi pprovduta xi dejta jista', skont il-każ, jagħmilha impossibbli li jitwettqu l-attivitajiet mitluba mill-Utent (pereżempju, ara "oqsma obbligatorji" immarkati b'< * >> fil-formoli ta' ġbir ta' informazzjoni interni ).
Il-kontrollur tad-data huwa: Fabio Paolucci, residenti f'Via Adamello f'Gambettola (FC), CF PLCFBA85A09C573V, Tel: 3404210867, Mail fabio@mercatometalli.com PEC mercatometalli@pec.net
Skont l-art. 28 tar-REG. UE 679/2016, il-Kontrollur tad-Data jista’ juża partijiet terzi li jipproċessaw id-dejta f’ismu u maħtura formalment minnhom bħala proċessuri tad-dejta. Il-lista kompluta u aġġornata tal-proċessuri tad-dejta nominati tista' tiġi kkonsultata .......
Skont l-art. 29 tar-REG. UE 679/2016, il-Kontrollur tad-Data jista’ juża lil kull min jaġixxi taħt l-awtorità tiegħu u/jew il-maniġer maħtur; dawn is-suġġetti jkunu mgħallma kif suppost.
Il-Kontrollur tad-Dejta ma ħatarx lid-DPO (l-Artikolu 37 REG. UE 679/2016 u l-Linji Gwida WP Artikolu 29 tat-13.12.2016), bħala figura mhux meħtieġa fi ħdan l-istruttura, peress li l-karatteristiċi tat-trattamenti ma jaqgħux fi ħdan il- każijiet imsemmija fl-artikolu 37 hawn fuq imsemmi.
Il-Kontrollur tad-Data jinforma wkoll li:
g) il-parti interessata għandha d-dritt li titlob lill-Kontrollur tad-Data biex jaċċessa d-data personali tiegħu u li tikkoreġiha jew tħassarha jew tillimita l-ipproċessar tagħha jew li topponi l-ipproċessar tagħhom flimkien mad-dritt għall-portabbiltà tad-data (art. 15, art. 16, art 17, art 18, art 20 REG.UE 679/2016); bl-eżerċizzju tad-dritt ta’ aċċess, il-parti interessata għandha d-dritt li tikseb mingħand id-detentur konferma li l-ipproċessar tad-dejta personali li tikkonċernaha għaddej, filwaqt li l-eżerċizzju tad-dritt għall-portabbiltà jippermetti lill-parti interessata li tikseb mid-dejta. kontrollur tad-dejta personali f’format strutturat, f’użu komuni u leġibbli jew it-trasferiment ta’ dik id-dejta mill-kontrollur tad-dejta oriġinali għal ieħor (ara WP 242 tat-13.12.2016);
h) il-parti interessata għandha d-dritt, fil-każ li l-ipproċessar ikun ibbażat fuq l-artikolu 6, paragrafu 1, ittra a) jew fuq l-artikolu 9, paragrafu 2, ittra a), li tirtira l-kunsens fi kwalunkwe ħin mingħajr preġudizzju għall-legalità ta’ l-ipproċessar ibbażat fuq il-kunsens mogħti qabel ir-revoka;
i) il-parti interessata għandha d-dritt li tressaq ilment ma' awtorità ta' superviżjoni;
j) il-parti interessata għandha d-dritt li ssir konxja, mill-Kontrollur tad-Dejta, li għandu jagħmel dan mingħajr dewmien ġustifikat, ta’ ksur ta’ data personali li x’aktarx tippreżenta riskju għoli għad-drittijiet u l-libertajiet tal-individwi ( art. 34 REG UE 679/2016).
It-test sħiħ tal-artikoli tar-REG. UE 679/2016 dwar id-drittijiet tiegħek (artikoli minn 15 sa 23 inklużi) tista’ tiġi kkonsultata f’kull ħin fil-link li ġejja fuq il-websajt tal-Awtorità għall-Protezzjoni tad-Dejta Personali:
http://194.242.234.211/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Con+riferimenti+ai+considerando
jew, inkella, jiġu pprovduti lilek mill-Kontrollur tad-Data fuq talba sempliċi tiegħek, billi tibgħat komunikazzjoni fl-indirizzi indikati hawn fuq.

3. TIBDIL FID-DOKUMENT TAL-"POLITIKA TAL-PRIVATEZZA U COOKIES".
Il-kontrollur tad-dejta jirriserva d-dritt li jagħmel bidliet f'din il-Politika ta' Privatezza u Cookies, fi kwalunkwe ħin, billi jagħti avviż lill-Utenti f'din il-paġna. Għalhekk nitolbu lill-Utenti biex jikkonsultaw din il-paġna ta' spiss, filwaqt li jieħdu bħala referenza d-data tal-aħħar modifika indikata fil-qiegħ.
Quddiem kwalunkwe aġġornament jew tibdil f’dan id-dokument, l-Utenti jitqiegħdu f’pożizzjoni li jifhmu u jevalwaw il-bidliet li saru, billi jqabblu l-verżjonijiet differenti tal-informazzjoni li setgħet seħħet matul iż-żmien, peress li l-verżjonijiet preċedenti tad-dokument se fi kwalunkwe każ jibqgħu disponibbli għall-konsultazzjoni mill-Utenti fuq il-websajt.
F'każ ta' nuqqas ta' aċċettazzjoni tal-bidliet li saru f'din id-dikjarazzjoni ta' privatezza, l-Utent huwa meħtieġ li jieqaf juża din il-websajt u jitlob lill-kontrollur tad-dejta biex iħassar id-dejta personali tiegħu billi jibgħat komunikazzjoni speċifika lill-kontrollur tad-dejta, fl-indirizzi indikati hawn fuq.
Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, din il-Politika dwar il-Privatezza u l-Cookies se tkompli tapplika għad-dejta personali miġbura sa dak iż-żmien.
F'każ ta' mistoqsijiet, kummenti u talbiet relatati ma' din id-dikjarazzjoni ta' privatezza, jekk jogħġbok ikkuntattjana fl-indirizzi li ġejjin:

MAIL fabio@mercatometalli.com

Fi kwalunkwe każ, nistiednu lill-Utenti biex jirrappurtaw kwalunkwe diffikultà li jiltaqgħu magħhom biex jaraw din il-Politika dwar il-Privatezza u l-Cookies, sabiex ikunu jistgħu, jekk meħtieġ, jippreparaw metodi alternattivi ta’ informazzjoni.

Data tal-aħħar modifika 10/10/2018

Main Menu

Buttuna Sejħa IssaGħall-kumpaniji biss. 8-12 u 14-18
SUQ TAL-METALI

FREE
ARA